Продукція та Послуги

Інжиніринг і проектування

Принцип роботи компанії - глибоке вивчення об'єкта майбутньої роботи, виявлення проблемних місць, що вимагають нових нешаблонних рішень, розробка технічної документації та погодження її з замовником, виготовлення і постачання запасних частин для обладнання з метою усунення виниклих проблем.
У кожному конкретному випадку обсяг робіт узгоджується з замовником і може стосуватися як послуг з розробки конструкторської документації, так і комплексного проекту з виготовленням, випробуваннями (при необхідності і в можливому обсязі), постачанням запасних частин і вузлів устаткування, введенням в експлуатацію, гарантійним та сервісним обслуговуванням, а також з навчанням персоналу. Обладнання, що поставляється, може бути виготовлено відповідно до документації замовника, а за відсутності такої - за зразками, з розробкою фахівцями компанії нової документації на підставі виконаних вимірів діючого обладнання.
У своїй роботі фахівці компанії за необхідністю запропонують замовнику оптимальні варіанти модернізації діючого обладнання, виходячи з накопиченого досвіду і сучасного розвитку даного роду техніки, що дозволить значно поліпшити експлуатаційні характеристики обладнання.
 
Технічні фахівці компанії виконують такі проектно-конструкторські роботи із застосуванням 3D моделювання:
  • експертна оцінка стану існуючого обладнання;
  • розробка конструкторської документації на нове обладнання за завданням замовника;
  • переробка конструкторської документації, розробленої замовником або застарілої, відповідно до вимог таких стандартів: ЕСКД, ISO, EN, DIN, технологією виробництва і тенденціями розвитку даного роду обладнання;
  • розробка конструкторської документації на модернізоване обладнання;
  • виконання розрахунків на міцність особливо навантажених деталей і вузлів з наданням результатів;
  • розробка ремонтних креслень;
  • розробка комплектів експлуатаційної документації (керівництва по експлуатації, інструкції, відомості ЗІП тощо)
Сучасні апаратні засоби і програмне забезпечення дозволяє фахівцям ТОВ «ДЕКУБ ІНЖИНІРИНГ», які займаються проектно-конструкторськими розробками, застосовувати сучасні CAD / CAM / CAE системи, а компанії швидко та на високому професійному рівні виконувати замовлення клієнтів.
На свої нові розробки наші співробітники мають патенти в області машинобудування. Фахівці технічного відділу здійснюють контроль якості продукції, що виготовляється, відповідно до розробленої та впровадженої компанією інструкцією MI DKBN 001 (правила виготовлення обладнання) і проводять його на всіх стадіях виробництва, від розробки технічної документації до упаковки.